1. W kalendarzu liturgicznym:

- czwartek-- św.Marii Magdaleny

- wtorek-św.Brygidy,zak,patronki Europy.

- środa-św.Kingi,dz.

- czwartek-św.Jakuba,ap.

- piątek-św.Joachima i Anny rodziców NMP

2. Biuro od 08 lipca do 31 lipca br.,nie będzie czynne.Tylko w nagłych wypadkach zaraz po Mszy św ., zgłaszamy się do zakrystii. W przypadku pogrzebu proszę się zgłosić do pana kościelnego p.Jana Kaźmierczaka lub przed albo po Msz św., w zakrystii.

3. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych z racji św. Krzysztofa 3 i 4 sierpnia sobota po wieczornej Mszy św., i w niedziele po każdej mszy św. Podjeżdżamy pod kościół od strony ronda ul.Spacerowej.Podczas święcenia będą zbierane ofiary na pojazdy dla misjonarzy.

4.Bardzo dziękujemy za:

   - sprzątanie kościoła, pielęgnację kwiatów przy i w kościele.

5.Wym.:A/B/C; zachęcam do zakupienia Przewodnika Katolickiego.