Kościół, dzisiaj parafialny PW NMPW był prawdopodobnie zbudowany w połowie XVII wieku i służył potrzebom gminy ewangelickiej. W 1868 roku został gruntownie odrestaurowany. Wymieniono wtedy glinę na cegłę. Kościół ma konstrukcję szkieletową. Wewnątrz jest oszalowany, ma balkony, sklepienie jego jest kolebkowe. Okna są w 2 strefach - dolne zbliżone do kwadratu, a górne prostokątne zakończone półkoliście. Na chórze są organy barokowe z datą 1680 r.

Do kościoła przylega dobudowana w 1868 r. wieża, która w zakończeniu ma chorągiewkę z datą 1795. Na wieży jest zegar. W drzwiach z kościoła do zakryystii jest zamek z końca XVII wieku.

Dnia 15.07.1946 roku kościół został przejęty przez Parafię Św. Mikołaja w Lesznie, a 15.08 tegoż roku był poświęcony. Po dokonaniu pewnych zmian kościół został dostosowany do potrzeb duszpasterskich.

W latach 1960-1970 kościół remontowano i wyposażono stopniowo w dalsze sprzęty i urządzenia. W 1960 roku zostaje ustanowiony I stały duszpasterz.

W 1961 roku odbywają się pierwsze rekolekcje, które głoszą oo. Franciszkanie z Osiecznej.

W 1963 roku jest I wizytacja arcypasterska, którą przeprowadził ks. Bp. Tadeusz Etter.

Dnia 15.08.1984 roku odbył się I Odpust. Sumę odpustową odprawił wówczas ks. Prałat Teodor Korcz, a kazanie wygłosił o.Hieronim z Osiecznej.W 1964 roku zaprowadzono przy kościele księgi metrykalne własne.
Dnia 1.02.1974 roku ks. arcybiskup metropolita Antoni Baraniak erguje parafię w Zaborowie (dzisiaj Leszno) a kościół pw. NMPW ma wszystkie prawa kościoła parafialnego. I proboszczem jest dotychczasowy duszpasterz ks. Bolesław Potrawiak.

Na cmentarzu grzebalnym, który był od początku własnością parafii św. Mikołąja w Lesznie, znajduje się kaplica zbudowana w 1784 roku. Służyła ona potrzebom katolików z Zaborowa, dziś włączonego do miasta Leszna. Kaplica posiada wieżyczkę z 1 dzwonem (sygnaturką). W kaplicy odbywa się katechizacja dzieci i młodzieży.