Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa sakramentalnego obejmuje:

 • poinformowanie o ślubie ks. Proboszcza (ustalenie daty) oraz spotkania/rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z ks. Proboszczem, na zakończenie których następuje spisanie protokołu

 • cykl 12 katechez

 • 3 spotkania w poradni dla narzeczonych (inaczej: poradnia NPR)

 • ogłoszenie zapowiedzi w parafiach zamieszkania obu narzeczonych,

 • spowiedź narzeczonych przed ceremonią ślubną

Rozpoczynając przygotowania do ślubu należy u ks. Proboszcza zarezerwować termin.
Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy umówić się z ks. Proboszczem (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedślubnego.

Na spotkanie, podczas którego nastąpi spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich narzeczeni przynoszą ze sobą:

 • aktualne świadectwo chrztu św. obojga narzeczonych, które należy uzyskać w parafii chrztu (jest ważne tylko trzy miesiące)

 • świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej (z ostatniej klasy)

 • dowody osobiste narzeczonych

 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni dla narzeczonych

 • w wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważne przez 6 miesięcy od dnia wystawienia)

 • jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka

 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek, zawód)

 

Katechezy przedmałżeńskie

Przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w 12 katechezach, podczas których omawia się najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego.

W Lesznie katechezy odbywają się w Centrum Formacji Rodziny (CFR) przy parafii św. Krzyża (plac Metziga 19). Informacje dotyczące organizacji katechez w Lesznie można znaleźć na stronie Centrum Formacji Rodziny: www.cfr-leszno.pl. Zapisy na katechezy odbywają się przez formularz na stronie internetowej centrum.

Spotkania w poradni dla narzeczonych

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa (na około 3 miesiące przed ślubem) narzeczeni biorą udział w 3 spotkaniach w poradni dla narzeczonych (inaczej zwanej: poradnią NPR-Naturalnych Metod planowania Rodziny/poradnia Naturalnych Metody Rozpoznawania Płodności).

W Lesznie spotkania w poradni odbywają się w Centrum Formacji Rodziny (CFR) przy parafii św. Krzyża (plac Metziga 19) Informacje dotyczące ich organizacji można znaleźć na stronie Centrum Formacji Rodziny: www.cfr-leszno.pl , w zakładce Poradnia dla narzeczonych: https://www.cfr-leszno.pl/poradnia-dla-narzeczonych/.

Katechezy oraz spotkania w poradni można odbyć w ośrodkach poza Lesznem. Informacje o terminach i miejscach przygotowania do małżeństwa w Archidiecezji Poznańskiej dostępne są tutaj:

https://www.dr.archpoznan.pl/katechezy-przedmalzenskie-w-archidiecezji-poznanskiej/

https://narzeczeni.archpoznan.pl/

https://www.dr.archpoznan.pl/poradnia-dla-narzeczonych-w-archidiecezji-poznanskiej/