Katechezy przed zawarciem sakramentu małżeństwa w Lesznie odbywają się w Centrum Formacji Rodziny przy parafii pw. św. Krzyża przy pl. Metziga 19. W tym samym miejscu znajduje się także poradnia dla narzeczonych.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.cfr-leszno.pl