Chrzest, brama do życia i królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem; przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem powierzył go wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha ŚwiętegoMt 28, 19.

Chrzest należy zgłosić w biurze parafialnym 2 miesiące przed wybranym terminem

  1. Dziecko do chrztu w biurze parafialnym zgłaszają rodzice dziecka.
  2. Zgłaszając dziecko do chrztu należy zabrać następujące dokumenty (nie ksero):
  • akt urodzenia dziecka, z Urzędu Stanu Cywilnego
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka /jeśli ślub nie był w naszej parafii/,
  • jeżeli rodzice nie mają ślubu kościelnego, to dokument kontraktu cywilnego i ważne dowody osobiste.
  • zaświadczenie potwierdzające, że chrzestni wybrani przez rodziców mogą pełnić tę funkcję/wydane przez parafię, w której mieszkają chrzestni/ oraz zaświadczenie odbycia katechezy przed chrztem. 
  1. Dziecku należy wybrać imię święte, by miało wzór do naśladowania i Orędownika w niebie.
  2. Chrzty w naszej parafii odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej o godz. 16:00 i ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 11:30.
  3. Terminy katechez dla rodziców ustalane są  indywidualnie w biurze parafialnym.