Sobota, 12.06

08:00 – Za śp. Franciszkę i Bronisława Kaniów i Weronikę Cwynar.

16:00 – Msza gregoriańska (30): za śp. Franciszkę Berbas.

18:00 – Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 45 lat małżeństwa Barbary i Marka. Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

 

Niedziela, 13.06
08:00 – Za śp. Wandę Stefaniak- od Jerzego i Krystyny Stawińskich.

10:00 – Za śp. Stefana Derengowskiego – od żony.

11:30 – Za śp. Antoniego Klepacza, jego rodziców i zm. z rodziny.

Z prośbą o zdrowie dla Kazimierza.

16:00 – Za śp. Tomasza Spychaj – od rodziców i braci z rodzinami.

 

Poniedziałek, 14.06

18:00 - Za śp. Wiktorię i Piotra Kowalskich oraz zm. z rodziny.

- Za śp. Mieczysława Lipowego – od wnuka Damiana.

 

Wtorek, 15.06

08:00 - Za śp. Irenę ( 35 rocz. śm.) i Władysława Pluskotów.

- Za śp. Krystynę Stasińską – od sąsiadów z ul. Czarnoleskiej.

 

Środa, 16.06

18:00 – Za śp. Bolesława Ławiaka z okazji 16 rocz. śm.

- Za śp. Krzysztofa, rodziców Stanisławę, Franciszka Stachowiaków, Stanisławę i Ignacego Dratwińskich.

 

Czwartek, 17.06

18:00 - Za śp. Jerzego Wrotyńskiego z okazji Dnia Ojca.

- O radość wieczną dla śp. brata Walentego i Janusza Szajek.

 

Piątek, 18.06

18:00 – Za śp. Stanisława Łakomego i Kazimierę Janicką.

18:00 – Za śp. rodziców Annę Papus i Annę, Krzysztofa Ramota.

 

Sobota, 19.06

08:00 – Za śp. Longina Giglewicza w rocz. śm. i wnuka Mikołaja.

16:00 – Za śp. Janinę Maćkowską – od męża.

18:00 – Za śp. rodziców Michalaków i Drzewieckich.

 

Niedziela, 20.06
08:00 – Za śp. męża Daniela Cieplucha ( 13 rocz. śm.) i jego rodziców.

10:00 – Za śp. Monikę Kempińską z okazji imienin, urodzin i Dnia Matki – od córki Blanki.

11:30 – Za śp. Władysława Przybył z okazji imienin i Dnia Ojca.

– ZA PARAFIAN.

16:00 – Za śp. Eugeniusza Burdę – od żony.