Sobota, 18.03

18:00- Za śp. Mariannę i Józefa Nowak.

 

Niedziela, 19.03

08:00- Za śp. wnuczka Krzysia, rodziców Helenę i Józefa Nadolnych, teściów Teresę i Antoniego Wojciechowskich, szwagra Kazimierza i Zenona Marciniaka.

10:00- W rocz. ślubu Agnieszki i Parwiza, z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny.

11:30- Za śp. Mariannę i Stanisława Pawelczyków oraz Grzegorza Głuszaka.

15:00 GORZKIE ŻALE i MSZA ŚWIĘTA

Za śp. Marię, Romana i Feliksa Cierniewskich; Marię i Mariana Szułczyńskich oraz Urszulę i Feliksa Przybył.

 

Poniedziałek, 20.03

18:00- Z okazji 85 urodzin Mirosława w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień-od rodziny.

-Za śp. Stanisławę Markowską- od wnuków Jakuba i Filipa z rodzinami.

 

Wtorek, 21.03

08:00- Za śp. Zdzisława Niedzielskiego w 1 rocz. śm.

- Za śp. Włodzimierza Grodeckiego- od sąsiadów z ul. Poziomkowej i Sosnowej.

19:00- MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE DUSZY, DUCHA I CIAŁA.

 

Środa, 22.03

18:00- Za śp. Henryka Kaszubę w 1 rocz. śm.

- Za śp. Barbarę Szczepaniak-od syna Krzysztofa z żoną i dziećmi.

 

Czwartek, 23.03

18:00- Za śp. Zofię Andrzejewską i Stanisława Głowacz w rocz. śm. oraz zm. z rodz. Głowacz i Andrzejewskich.

- Za śp. Gizelę i Eugeniusza Kowalczyk-od syna Andrzeja z rodziną.

 

Piątek, 24.03

18:00-Z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i jej rodziny.

- Za śp. Gabriela Polaka z ok. imienin.

 

Sobota, 25.03

08:00- Za śp. Eugenię Becela (1 rocz. śm.) i ojca Mariana Becelę (29 rocz. śm.).

- Za śp. Janusza Przydrożnego- od rodz. Lipowczyków.

 

RENOWACJA MISJI

18:00- Za śp. rodziców Stanisławę i Władysława Ratajczaków, Halinę, Leokadię i Stanisława Urbaniaków oraz zm. z rodz.

-Za śp. Sylwestra Gierę.

 

Niedziela, 26.03 RENOWACJA MISJI

08:00- Za śp. Eugenię Bakiera-od męża i syna z rodziną.

- O radość życia wiecznego dla śp. Barbary Handke.

10:00- W podziękowaniu Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z ok. 94 urodzin Anny. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki.

- Za śp. Wawrzyńca Cincio ( w 3 rocz. śm) oraz zm. z rodz.

11:30- ZA PARAFIAN

- Za śp. Zenona Przymenckiego, rodziców Adamskich i Przymenckich.

15:00 GORZKIE ŻALE i MSZA ŚWIĘTA

-Za śp. Józefa Pietrzaka, jego rodziców, rodziców Karpińskich i Stanisława Richtera.

 

Poniedziałek, 27.03

09:00 - Msza pokutna- Z przeproszeniem za grzechy parafii.

-Za śp. Jadwigę, Franciszka Łuczak, Zofię i Edmunda Łuczak, Helenę i Edmunda Dziaszyk.

18:00- Za śp. siostrę Ewę(5 rocz. śm.), syna Leszka, rodziców Agnieszkę i Władysława.

-Z ok. 80 urodzin mamy. W podziękowaniu Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo-od dzieci z rodzinami.

- Za śp. Edwarda Loman-od Przemysława i Daniela Loman z rodzinami.

 

Wtorek, 28.03

09:00- Za śp. Tadeusza Byczyka, jego rodziców i zm. z rodziny.

- Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 75 lat życia Ryszarda. Z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

- Za śp. Anielę Szymczak-od bliskich sąsiadów.

18:00- Za śp. Eugeniusza (3 rocz. śm.) i Gizelę Kowalczyk.

- Za śp. Helenę ( 1 rocz. śm.) i Józefa (3 rocz. śm.) Piotrowskich.

 

Środa, 29.03

08:00-09:00 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

09:00-Za śp. Apolonię i Stanisława Bugzel oraz zm. z rodziny Czechowicz i Bugzel.

- Za śp. Józefa Leonarskiego- od Haliny i Lecha Przybylak z rodziną.

11:00 MSZA SZKOLNA

 

17:00-18:00 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

18:00- Za śp. Helenę, Józefa Nadolnych; dziadków Kuberów i siostrzeńca Sławka.

- Za śp. Teodora i Franciszkę Sworowskich, Adama i Helenę Sudoł.

- O szczęście wieczne dla śp. Edmunda Więckowiaka i rodziców.

 

Czwartek, 30.03

18:00- Za śp. Ryszarda Kruczka-od sąsiadów z ul. Modrzewiowej.

- Z okazji 70 urodzin w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.

 

Piątek, 31.03

18:00- Za śp. Wacława, Stanisławę, Stanisława Toboła, zm. z rodz. Wawrzyniaków, Śmigielskich, Napierałów i Szkaradkiewiczów.

- Za śp. Anielę Łukaszyk.

 

Sobota, 01.04

08:00 – Z przeproszeniem za obelgi przeciw Bożemu Macierzyństwu NMP.

- O radość życia wiecznego dla śp. Andrzeja (25 rocz. śm.) i Franciszki Berbas oraz zm. z rodz. Berbasów.

18:00- Za śp. Gizelę Kowalczyk-od sąsiadów Krystyny i Kazimierza Dudarów.

 

Niedziela, 02.04

08:00- ZA PARAFIAN

10:00- Za śp. Leszka Fedec w 9 rocz. śm.

11:30- Za śp. Kazimierza Piaseckiego z ok. urodzin oraz Krzysztofa Tylińskiego.

15:00 GORZKIE ŻALE i DROGA KRZYŻOWA ULICAMI ZABOROWA.