Chrzest, brama do życia i królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem nowego prawa; przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli Zycie wieczne, a potem powierzył go wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Chrzest należy zgłosić w biurze parafialnym 2 tygodnie przed wybranym terminem

  1. Dziecko do chrztu w biurze parafialnym zgłaszają rodzice dziecka.
  2. Zgłaszając dziecko do chrztu należy zabrać następujące dokumenty (nie ksero):
  • dokument urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka/jeśli ślub nie był w naszej parafii/,
  • jeżeli nie mają ślubu kościelnego, to dokument kontraktu cywilnego i ważne dowody osobiste.
  • zaświadczenie potwierdzające, że chrzestni wybrani przez rodziców mogą pełnić tę funkcję/wydane przez parafię, w której mieszkają chrzestni/.
  1. Dziecku należy wybrać imię święte, by miało wzór do naśladowania i Orędownika w niebie.
  2. Chrzty w naszej parafii w roku 2019 będą w soboty i niedziele: 06 i 19 stycznia, 03 i 16 lutego, 03 i 16 marca, 07 i 27 kwietnia, 05 i 18 maja, 02 i 15 czerwca, 27 lipca, 04 i 17 sierpnia, 01 i 21 września, 06 i 19 października, 03 i 16 listopada, 01 i 21 grudnia.

W niedzielę na Mszy św. o godz.11.30 w sobotę  na Mszy św. o godz.18.00.

  1. Katecheza dla rodziców i chrzestnych jest w piątek przed chrztem po wieczornej Mszy św.