Kościół, dzisiaj parafialny pw. N.M.P. Wniebowziętej był prawdopodobnie zbudowany w połowie XVII wieku i służył potrzebom gminy ewangelickiej. W 1868 roku został gruntownie odrestaurowany. Wymieniono wtedy glinę na cegłę. Kościół ma konstrukcję szkieletową. Wewnątrz jest oszalowany, ma balkony, sklepienie jego jest kolebkowe. Okna są w 2 strefach - dolne zbliżone do kwadratu, a górne prostokątne zakończone półkoliście. Na chórze są organy barokowe z datą 1798 r.

Do kościoła przylega dobudowana w 1868 r. wieża, która w zakończeniu ma chorągiewkę z datą 1795. Na wieży jest zegar. W drzwiach z kościoła do zakryystii jest zamek z końca XVII wieku.

Dnia 15.07.1946 roku kościół został przejęty przez Parafię Św. Mikołaja w Lesznie, a 15.08 tegoż roku był poświęcony. Po dokonaniu pewnych zmian kościół został dostosowany do potrzeb duszpasterskich.

W 1960 roku został ustanowiony pierwszy stały duszpasterz.

W 1961 roku odbyły się pierwsze rekolekcje, które głosili oo. Franciszkanie z Osiecznej.

W 1963 roku ks. Bp. Tadeusz Etter przeprowadził pierwszą wizytację arcypasterską.

15.08.1984 roku odbył się pierwszy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił wówczas ks. Prałat Teodor Korcz, a kazanie wygłosił o. Hieronim z Osiecznej.
W 1964 roku zaprowadzono przy kościele własne księgi metrykalne.
01.02.1974 roku Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak erygował parafię w Zaborowie (dzisiaj Leszno), a kościół pw. N.M.P. Wniebowziętej otrzymuje wszystkie prawa kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem zostaje dotychczasowy duszpasterz ks. Bolesław Potrawiak.

Na cmentarzu grzebalnym, który był od początku własnością parafii św. Mikołaja w Lesznie, znajduje się kaplica zbudowana w 1784 roku. Służyła ona potrzebom katolików z Zaborowa, dziś włączonego do miasta Leszna. Kaplica posiada wieżyczkę z 1 dzwonem (sygnaturką). W kaplicy odbywała się katechizacja dzieci i młodzieży.